126/2017

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (980/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Pakollista työtä koskevaan vuoden 1930 sopimukseen liittyvä Genevessä 11 päivänä kesäkuuta 2014 tehty pöytäkirja tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2018 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 26 päivänä lokakuuta 2016. Tasavallan presidentti on ratifioinut pöytäkirjan 18 päivänä marraskuuta 2016. Ratifiointikirja on talletettu Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 27 päivänä tammikuuta 2017.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (980/2016) tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2018.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 29/2017)�

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Liisa Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.