106/2017

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen (282/2014) 20 § seuraavasti:

20 §
Rehtorin kelpoisuusvaatimukset

Rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus ja perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan. Rehtorin virkaan voidaan myös nimittää ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaan tullessa 20 §:ssä tarkoitettuun virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettynä oleva säilyttää kelpoisuutensa siihen virkaan tai määräaikaiseen virkasuhteeseen, johon hänet on nimitetty.

Tämän asetuksen voimaan tullessa avoinna oleviksi ilmoitettuina olevat virat ja määräaikaiset virkasuhteet täytetään noudattaen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017

Sisäministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.