92/2017

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2017 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2017 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2017 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 29,42 %
Kunnallisveron osuus 61,98 %
Kirkollisveron osuus 2,88 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 1,34 %
– päivärahamaksun osuus 4,38 %
3 §

Verovuodelta 2017 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2015 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2017 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2017 ja 1 päivän tammikuuta 2016 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2017 ja 1 päivän tammikuuta 2016 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2017 kirkollisveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2017 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi    Euroa
2017 Helmikuu 2 190 624 642
Maaliskuu 2 276 750 593
Huhtikuu 2 346 748 259
Toukokuu 2 422 353 732
Kesäkuu 2 279 282 185
Heinäkuu 2 650 617 144
Elokuu 2 476 125 932
Syyskuu 2 216 885 319
Lokakuu 2 241 271 818
Marraskuu 2 217 688 877
Joulukuu 2 180 428 864
2018 Tammikuu 2 365 888 820

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi    Euroa
2017 Helmikuu 66 770 000
Maaliskuu 68 460 000
Huhtikuu 71 560 000
Toukokuu 73 770 000
Kesäkuu 71 790 000
Heinäkuu 85 890 000
Elokuu 81 500 000
Syyskuu 71 150 000
Lokakuu 70 390 000
Marraskuu 69 730 000
Joulukuu 68 280 000
2018 Tammikuu 75 070 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finanssineuvos
Elina Pylkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.