87/2017

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2017

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 annetun oikeusministeriön asetuksen (1745/2015) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2017.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2017

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Ylitarkastaja
Maija Säkäjärvi

Liite

Maksutaulukko

Suorite Maksu
1. Rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
2. Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentin nojalla luovutettavat tiedot 12,00 euroa/ote
3. Rikosrekisterilain 6 §:n 2 ja 4 momentin sekä 6 a §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
4. Rikosrekisterilain 6 b §:n nojalla luovutettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
5. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 50 ja 51 §:n nojalla annettavat tiedot
- otteella 12,00 euroa/ote
- listamuodossa 0,90 euroa/henkilö
6. Muu todistus tai ote 22,00 euroa
7. Oikeaksi todistettu jäljennös 2,40 euroa/sivu
8. Hakemuksesta annettu päätös avioliittoonmenemistä varten 250,00 euroa
9. Tietosuojalautakunnan päätös 250,00 euroa
10. Muu päätös 12,00 euroa

Viivästysmaksu peritään valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 3 § 3 momentin mukaisesti.

Otteesta, jäljennöksestä tai listamuodossa luovutetusta suoritteesta peritään maksua aina vähintään 8 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.