85/2017

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1534/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

New Yorkissa 8 päivänä joulukuuta 2005 tehty Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 2 päivänä joulukuuta 2016 ja tasavallan presidentti on hyväksynyt sen 29 päivänä joulukuuta 2016. Hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 9 päivänä tammikuuta 2017.

2 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1534/2016) tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2017.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 10/2017)�

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 2017

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos
Kaija Suvanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.