78/2017

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus tartuntatautien neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tartuntatautilain (1227/2016) 13 §:n nojalla:

1 §
Neuvottelukunnan asettaminen

Valtioneuvosto asettaa sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan tartuntatautien neuvottelukunnan.

2 §
Tehtävät

Tartuntatautien neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata tartuntatautitilanteen yleistä kehitystä ja tartuntatautien vastustamistyön toteutumista;

2) tehdä tarvittaessa ehdotuksia tartuntatautien vastustamistyön ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvistä kysymyksistä;

4) seurata maassamme suoritettavaa ja kansainvälistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää tieteellistä tutkimusta;

5) antaa lausunto kansallisen rokotusohjelman muutoksista;

6) antaa sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntija-apua poikkeuksellisten epidemioiden torjunnassa;

7) suorittaa muut sosiaali- ja terveysministeriön määräämät tartuntatautien vastustamistyötä koskevat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenten tulee edustaa monipuolisesti tartuntatautialan asiantuntemusta ja tartuntatautien vastustamistyötä tekeviä viranomaisia.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, määrää sosiaali- ja terveysministeriö hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää neuvottelukunta. Jaostojen jäseninä voi olla myös neuvottelukunnan varajäseniä ja neuvottelukunnan ulkopuolisia asiantuntijoita.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.