42/2017

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä Soulissa 9 päivänä syyskuuta 2015 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 20 päivänä syyskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 14 päivänä lokakuuta 2016. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä marraskuuta 2016.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (863/2016) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 8/2017)

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitusneuvos
Marja-Terttu Mäkiranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.