41/2017

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n nojalla:

1 §

Sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 21 päivänä tammikuuta 2015 ja tasavallan presidentti 20 päivänä helmikuuta 2015. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7 päivänä marraskuuta 2016.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Sosiaaliturvasta Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (149/2015) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 5/2017)�

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitusneuvos
Marja-Terttu Mäkiranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.