24/2017

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (859/2016) 2 §:n nojalla:

1 §

Hylkyjen poistamista koskeva Nairobissa 18 päivänä toukokuuta 2007 tehty kansainvälinen yleissopimus (Nairobin yleissopimus) tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2017 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen 13 päivänä syyskuuta 2016 ja tasavallan presidentti 14 päivänä lokakuuta 2016. Liittymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 27 päivänä lokakuuta 2016.

2 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (859/2016) tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2017.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Tiina Ranne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.