2/2017

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2014) 9, 11 ja 12 § seuraavasti:

9 §

Ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuva ohjelmatuntikohtainen laskennallinen viitekustannus vuosina 2017 ja 2018 on:

1) äänen liittämisestä ohjelmistoihin 70 euroa;

2) tekstityksen liittämisestä suomen- tai ruotsinkielisiin ohjelmiin 440 euroa.

11 §

Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden kalenterivuoden ohjelmatunneista on valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettävien 8 §:ssä tarkoitettujen ohjelmistojen osalta oltava seuraava:

Vuosi Tekstityspalvelun osuusohjelmatunneista, suomen ja ruotsinkieliset ohjelmat Äänipalvelun osuus ohjelmatunneista, muut kuin suomen- tai ruotsinkieliset ohjelmat
2017 50 % 50 %
2018 50 % 50 %
12 §

Tekstityspalvelun osuuden kalenterivuoden ohjelmatunneista on julkisen palvelun ohjelmistojen osalta oltava 100 % vuosina 2017 ja 2018.

Julkisen palvelun ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan vuosina 2017 ja 2018 toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Uusinta, johon tekstitys on liitetty, on lähetettävä yleisön kannalta tarkoituksenmukaisena lähetysaikana vuorokauden kuluessa suorasta lähetyksestä sekä esitettävä tekstityksen valmistuttua tilausohjelmapalvelussa mahdollisimman pian.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Tanja Müller

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.