Säädökset alkuperäisinä: 2016

50/2016
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
49/2016
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta
48/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
47/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
46/2016
Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
45/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2016
44/2016
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
43/2016
Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
42/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
41/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
40/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta
39/2016
Valtioneuvoston asetus yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnasta
38/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2016
37/2016
Valtiovarainministeriön asetus Alvar Aalto -juhlarahasta
36/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta
35/2016
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
34/2016
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
33/2016
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
32/2016
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
31/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla
30/2016
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
29/2016
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
28/2016
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
27/2016
Laki rikoslain 15 luvun 12 §:n ja 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
26/2016
Laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
25/2016
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 b §:n muuttamisesta
24/2016
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
23/2016
Laki patenttilain muuttamisesta
22/2016
Laki yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
21/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismin ohjelman "Support to East Jerusalem Hospitals" kautta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
20/2016
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
19/2016
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
18/2016
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
17/2016
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 7 ja 31 §:n muuttamisesta
16/2016
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta
15/2016
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n ja 16 luvun 1 §:n muuttamisesta
14/2016
Laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta
13/2016
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
12/2016
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
11/2016
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n muuttamisesta
10/2016
Laki esitutkintalain muuttamisesta
9/2016
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen muuttamisesta
8/2016
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
7/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta
6/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean rengasmädän torjunnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
5/2016
Valtioneuvoston asetus liikennevahinkolautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
4/2016
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
3/2016
Oikeusministeriön asetus vaihtoehtoiseksi riidanratkaisuelimeksi ilmoittautumisesta ja tietojen antamisesta
2/2016
Valtioneuvoston asetus Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1/2016
Verohallinnon määräys korkoajan laskemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.