Säädökset alkuperäisinä: 2016

100/2016
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo-säännöksen eräiden säännösten kumoamisesta
99/2016
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain muuttamisesta
98/2016
Laki eläkesäätiölain 10 §:n muuttamisesta
97/2016
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
96/2016
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
95/2016
Laki potilasvahinkolain 8 ja 9 a §:n muuttamisesta
94/2016
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 4 ja 62 §:n muuttamisesta
93/2016
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 2 ja 74 §:n muuttamisesta
92/2016
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 34 ja 38 §:n muuttamisesta
91/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
90/2016
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
89/2016
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 7 §:n muuttamisesta
88/2016
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 33 §:n muuttamisesta
87/2016
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
86/2016
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
85/2016
Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta
84/2016
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
83/2016
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
82/2016
Julkisten alojen eläkelain voimaanpanolaki
81/2016
Julkisten alojen eläkelaki
80/2016
Merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
79/2016
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
78/2016
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
77/2016
Maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
76/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
75/2016
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
74/2016
Yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
73/2016
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
72/2016
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
71/2016
Työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolaki
70/2016
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
69/2016
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
68/2016
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
67/2016
Laki valtion eläketurvan rahoituksesta
66/2016
Laki Kevasta
65/2016
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
64/2016
Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
63/2016
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
62/2016
Laki ilmailulain eräiden säännösten kumoamisesta
61/2016
Laki ilmailulain muuttamisesta
60/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
59/2016
Laki maksupalvelulain muuttamisesta
58/2016
Laki maksulaitoslain muuttamisesta
57/2016
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
56/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
55/2016
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
54/2016
Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
53/2016
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
52/2016
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
51/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.