Säädökset alkuperäisinä: 2016

450/2016
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta
449/2016
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
448/2016
Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
447/2016
Laki työntekijöiden lähettämisestä
446/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
445/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
444/2016
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
443/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
442/2016
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien ajokorteista ja ajoluvista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
441/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
440/2016
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
439/2016
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
438/2016
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä
437/2016
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
436/2016
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
435/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Maaseutukehityksen tukemisesta Mosambikin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
434/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
433/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
432/2016
Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
431/2016
Valtioneuvoston asetus maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta
430/2016
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
429/2016
Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä
428/2016
Valtioneuvoston asetus diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa työskentelevien työntekijöiden perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Serbian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
427/2016
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion hallituksen välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
426/2016
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
425/2016
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
424/2016
Laki suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
423/2016
Panostajalaki
422/2016
Laki metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
421/2016
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
420/2016
Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
419/2016
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
418/2016
Laki maakaaren muuttamisesta
417/2016
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa sijaitseville kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2014—2015 suoritettavista korvauksista
416/2016
Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
415/2016
Laki ammattikorkeakoululain 12 §:n muuttamisesta
414/2016
Laki yliopistolain 8 §:n muuttamisesta
413/2016
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
412/2016
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
411/2016
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
410/2016
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
409/2016
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
408/2016
Laki postilain muuttamisesta
407/2016
Laki kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
406/2016
Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
405/2016
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta kansallisesta tuesta sianlihatuottajille ja Etelä-Suomen maidontuottajille vuodelta 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
404/2016
Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta sianlihan- ja maidontuottajille vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
403/2016
Valtioneuvoston asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen rajoittamisesta Selkämeren eteläosissa vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
402/2016
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
401/2016
Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta lähestymistavasta lentoaseman melun hallinnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.