Säädökset alkuperäisinä: 2016

700/2016
Laki julkisten alojen eläkelain 139 §:n muuttamisesta
699/2016
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
698/2016
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
697/2016
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta
696/2016
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 237 §:n muuttamisesta
695/2016
Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta
694/2016
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
693/2016
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
692/2016
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
691/2016
Laki kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta
690/2016
Laki haastemieslain muuttamisesta
689/2016
Laki kielilain 16 a ja 26 §:n muuttamisesta
688/2016
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
687/2016
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta
686/2016
Laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain muuttamisesta
685/2016
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
684/2016
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta
683/2016
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
682/2016
Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
681/2016
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
680/2016
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain muuttamisesta
679/2016
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
678/2016
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
677/2016
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa
676/2016
Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin
675/2016
Laki käräjäoikeuden lautamiehistä
674/2016
Laki tuomioistuinharjoittelusta
673/2016
Tuomioistuinlaki
672/2016
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
671/2016
Laki verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
670/2016
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
669/2016
Laki kotikuntalain muuttamisesta
668/2016
Laki kansalaisuuslain 34 §:n muuttamisesta
667/2016
Laki pakkokeinolain 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
666/2016
Laki konkurssilain 4 luvun 8 ja 10 §:n muuttamisesta
665/2016
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
664/2016
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
663/2016
Henkilökorttilaki
662/2016
Verohallinnon päätös vuoden 2016 kiinteistöverotuksen päättymisestä
661/2016
Tasavallan presidentin asetus ax-maakuntatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävän rekisterin hallinnasta
660/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista vuosina 2016–2018
659/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2016–2017
658/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä
657/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
656/2016
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta
655/2016
Valtioneuvoston asetus porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain voimaantulosta
654/2016
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2016 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
653/2016
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
652/2016
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
651/2016
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.