Säädökset alkuperäisinä: 2016

1000/2016
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta
999/2016
Laki ajokorttilain 32 ja 93 §:n muuttamisesta
998/2016
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
997/2016
Laki kalastuslain muuttamisesta
996/2016
Laki jätelain 147 §:n muuttamisesta
995/2016
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta
994/2016
Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta
993/2016
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta
992/2016
Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta
991/2016
Laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta
990/2016
Laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta
989/2016
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta
988/2016
Laki esitutkintalain muuttamisesta
987/2016
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 ja 44 §:n muuttamisesta
986/2016
Laki rikesakkorikkomuksista
985/2016
Laki rikoslain muuttamisesta
984/2016
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta
983/2016
Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta
982/2016
Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016
981/2016
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
980/2016
Laki pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
979/2016
Laki poronhoitolain muuttamisesta
978/2016
Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
977/2016
Laki sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta
976/2016
Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
975/2016
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
974/2016
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
973/2016
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
972/2016
Laki tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta
971/2016
Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa
970/2016
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
969/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikennevakuutuslain 76 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 77 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta
968/2016
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
967/2016
Verohallinnon päätös yhteisön tilikauden ennakon alarajasta ja kantoeristä
966/2016
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa
965/2016
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista Eurocode-standardeja koskevista kansallisista valinnoista talonrakentamisessa
964/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elinaikakertoimesta vuodelle 2017
963/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yhteisesti kustannettavien kulujen jakamisesta eläkelaitosten kesken
962/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeena käytettävistä kaseiineista ja kaseinaateista
961/2016
Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
960/2016
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 36 §:n muuttamisesta
959/2016
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta
958/2016
Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä
957/2016
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
956/2016
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
955/2016
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
954/2016
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
953/2016
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
952/2016
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
951/2016
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 16 ja 16 a §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.