Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1556/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1457/2016:

1 §
Määräaika työvoimapoliittisen lausunnon antamiselle

Työttömyysturvalain (1290/2002) 11 luvun 4 §:ssä tarkoitettu työvoimapoliittinen lausunto tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut lausunnon antamiseksi tarpeellisen selvityksen tai kun määräaika selvityksen antamiseen on päättynyt.

2 §
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivalta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja

Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus voi antaa työvoimapoliittisen lausunnon tilanteissa, joihin ei liity työvoimapoliittista harkintaa ja joista säädetään työttömyysturvalain:

1) 2 luvun 1 §:ssä (työtön työnhakija);

2) 2 luvun 2 §:ssä (ulkomaalaista koskeva rajoitus);

3) 2 luvun 7 §:n 1 momentin 2, 3, 5 ja 6 kohdassa (yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn päättyminen);

4) 2 luvun 8 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa ja 2 momentissa (yritystoiminnan lopettaminen);

5) 2 luvun 10 §:n 1, 2 ja 4 momentissa (opiskelu);

6) 2 luvun 11 §:ssä (päätoimisen opiskelun päättyminen);

7) 2 luvun 13 §:n 4 momentissa (ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevan nuoren oikeus työttömyysetuuteen);

8) 2 luvun 16 §:ssä (koulutusta vailla olevan nuoren työttömyysturvaoikeuden palautuminen).

3 §
Lausunnon antamistapa

Työvoimapoliittinen lausunto annetaan Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle elektronisena linjasiirtona tai tarvittaessa kirjallisesti.

4 §
Tieto kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuuden järjestämisestä

Jos työnhakija osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, joka järjestetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 11 luvun 1 §:n 1 tai 2 momentin mukaisen velvoitteen perusteella, palvelun järjestämisperusteesta on mainittava palvelun alkaessa annettavassa työvoimapoliittisessa lausunnossa.

Jos työnhakija on ollut työssä, joka on järjestetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun työllistämisvelvoitteen perusteella, työn järjestämisperusteesta on mainittava työn alkaessa annettavassa työvoimapoliittisessa lausunnossa. Tiedot voidaan antaa myös muulla soveltuvalla tavalla.

Palkkatuetun työn alkaessa annettavaan työvoimapoliittiseen lausuntoon on merkittävä tieto palkkatuen myöntämisestä ja mille ajalle palkkatukea on myönnetty. Tiedot voidaan antaa myös muulla soveltuvalla tavalla.

5 §
Tieto ammatillisia valmiuksia antavasta koulutuksesta

Työmarkkinatukea koskevaan työvoimapoliittiseen lausuntoon voidaan merkitä tieto työnhakijan suorittamasta työttömyysturvalain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta peruskoulun tai lukion jälkeisestä, ammatillisia valmiuksia antavasta koulutuksesta.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista (1378/2014).

Jos työsuhde, johon on myönnetty matka-avustusta, on alkanut ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, työvoimapoliittiseen lausuntoon merkittäviin tietoihin sovelletaan kumottua asetusta.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.