1545/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2017

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 3 §:n 4 momentin ja 7 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskeva sitoumus

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2017 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 7 §:ssä tarkoitetun eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen.

2 §
Eläinten hyvinvointikorvausta koskevaan sitoumukseen valittavat toimenpiteet

Aktiiviviljelijä voi eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antaessaan valita eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 4 §:ssä tarkoitettuja eläinlajikohtaisia toimenpiteitä. Eläinlajikohtaisia toimenpiteitä on valittava vähintään yksi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.