1541/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen (558/2001) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 252/2009, seuraavasti:

1 §
Suomalainen intressi

Takuun myöntämisen edellytyksenä on, että vienti- tai investointihankkeeseen tai viejän toimintaan kokonaisuutena liittyy suomalainen intressi.

Hankkeeseen voidaan katsoa liittyvän Suomalainen intressi, jos:

1) vientitoimituksen kotimaisuusaste on merkittävä;

2) viejä on Suomessa rekisteröity yhteisö ja vientihankkeen kokonaistoimituksesta merkittävä osa on valmistettu Suomessa tai hanke perustuu suomalaiseen suunnitteluun tai osaamiseen tai se hyödyttää muutoin merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa; tai

3) viejänä on Suomessa rekisteröity pieni tai keskisuuri yritys, jonka vientivientitoimitus tai -hanke ei täytä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, mutta jonka tavoitteena on kasvu ja kansainvälistyminen, tai

4) viejänä olevan Suomessa rekisteröidyn yhteisön toiminta kokonaisuutena arvostellen hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa; tai

5) investoinnin suorittaja on Suomessa rekisteröity yhteisö tai ulkomainen yhteisö, jossa suomalaiset käyttävät määräysvaltaa, ja investointi hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavan pienen tai keskisuuren yrityksen kansainvälistymistä; taikka

6) kysymyksessä on muu näihin rinnastettava syy.

Valtion erityisrahoitusyhtiö voi pyytää työ- ja elinkeinoministeriöltä lausunnon siitä, että yhteisön toiminta hyödyttää merkittävällä tavalla taloudellista kehitystä Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Asetusta sovelletaan takuuhakemuksiin, joita koskeva päätös on tehty asetuksen voimantulopäivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Hallitusneuvos
Kari Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.