1392/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Verohallinnon päätös rekisteröityjen asiamiesten autoveroilmoitusten jaksojen pituudesta ja autoveroilmoituksen antamisajankohdasta

Verohallinto on autoverolain (1482/1994) 40 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1192/2016, nojalla määrännyt:

1 §
Autoveroilmoituksen jaksot

Kalenterikuukausikohtaiset autoveroilmoitusten jaksot ovat:

I jakso: 1.-10. päivä

II jakso: 11.-20. päivä

III jakso: 21. – kuukauden viimeinen päivä.

2 §
Autoveroilmoituksen antamisen ajankohta

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitukset kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan, kun ilmoitetaan verotettavaksi ajoneuvo, joka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija
Päivi Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.