1381/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (337/2015) 1 § seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 9 a §:n 1 momentin mukainen poikkeava lääkekohtainen omavastuu voidaan periä tilanteissa, joissa on kysymys:

1) klotsapiinia sisältävien lääkkeiden, peritoneaalidialyysiliuosten tai lääkkeellisen hapen korvaamisesta taikka sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka on toimitettava useassa erässä lääkevalmisteen säilyvyyden tai muiden farmaseuttisten ominaisuuksien vuoksi taikka sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentin mukaisesti hinnan vuoksi;

2) annosjaellun lääkkeen korvaamisesta, kun

a) vakuutetun lääkitys on tarkistettu tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi;

b) annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua;

c) lääkäri on tehnyt annosjakeluun siirtymisestä merkinnän lääkemääräykseen;

d) annosjaeltaviksi lääkkeiksi valitaan yksikköhinnoiltaan edullisia lääkkeitä ja ne toimitetaan kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa lääke-erissä, ellei ole perusteltua syytä menetellä toisin; tai

3) sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka lääkkeenmäärääjä on harkintansa mukaan hoidollisesta syystä määrännyt toimitettavaksi useassa erässä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.