1375/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (591/2016) 1, 6 ja 22 § sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a—10 d § seuraavasti:

1 §
Yleisvaroitus ja tiedotusviesti

Poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava:

1) yleisvaroitus, jonka teksti on”Tupakointi tappaa”;

2) tiedotusviesti, jonka teksti on”Tupakansavussa on yli 70 tunnetusti syöpää aiheuttavaa ainetta”.

6 §
Yhdistettyjen terveysvaroitusten sisältö

Poltettavaksi tarkoitetun tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava yhdistetyt terveysvaroitukset, joissa on:

1) jokin seuraavista varoitusteksteistä:

a) Tupakointi aiheuttaa 90 prosenttia keuhkosyövistä;

b) Tupakointi aiheuttaa suun ja kurkun syöpiä;

c) Tupakointi vahingoittaa keuhkojasi;

d) Tupakointi aiheuttaa sydänkohtauksia;

e) Tupakointi aiheuttaa halvauksia ja vammoja;

f) Tupakointi tukkii verisuonia;

g) Tupakointi lisää sokeutumisriskiä;

h) Tupakointi vahingoittaa hampaita ja ikeniä;

i) Tupakointi voi tappaa syntymättömän lapsesi;

j) Tupakansavusi vahingoittaa lapsiasi, perhettäsi ja ystäviäsi;

k) Tupakoijan lapset alkavat polttaa muita herkemmin;

l) Lopeta nyt – pysy elossa läheisiäsi varten;

m) Tupakointi heikentää hedelmällisyyttä;

n) Tupakointi lisää impotenssiriskiä;

2) 1 kohdassa tarkoitettua varoitustekstiä vastaava värivalokuva, josta säädetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (tupakkatuotedirektiivi) liitteessä II;

3) seuraava tupakoinnin lopettamista koskeva tieto:”Tukea lopettamiseen: www.tupakkainfo.fi”.

10 a §
Savuttomia tupakkatuotteita koskeva varoitusmerkintä

Savuttoman tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava seuraava varoitusmerkintä: ”Tämä tupakkatuote vaarantaa terveytesi ja aiheuttaa riippuvuutta”.

10 b §
Savuttomia tupakkatuotteita koskevan varoitusmerkinnän kirjasintyyppi ja -koko

Edellä 10 a §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän teksti on painettava:

1) mustalla, lihavoidulla Helvetica-kirjasimella valkoiselle taustalle;

2) kirjasimella, jonka pistekoko on sellainen, että teksti peittää mahdollisimman suuren osan sille varatusta alueesta.

10 c §
Savuttomia tupakkatuotteita koskevan varoitusmerkinnän sijoittelu

Edellä 10 a §:ssä tarkoitettu varoitusmerkintä on sijoitettava vähittäismyyntipakkauksen kahdelle suurimmalle pinnalle. Varoitusteksti on sijoitettava keskelle sille varattua aluetta, ja sen on oltava yhdensuuntainen pinnalla olevan päätekstin kanssa.

10 d §
Savuttomia tupakkatuotteita koskevan varoitusmerkinnän koko

Edellä 10 a §:ssä tarkoitetun varoitusmerkinnän on katettava 32 prosenttia siitä pinnasta, jolle se sijoitetaan.

22 §
Varoitusmerkinnän koon laskeminen

Edellä 1, 6, 10 a, 11 ja 16 §:ssä tarkoitettujen varoitusmerkintöjen koko on laskettava suhteessa pakkauksen pintoihin pakkauksen ollessa suljettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Savuttomia tupakkatuotteita saa myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille tupakkalain (693/1976) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa 20 päivään toukokuuta 2017, jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen 20 päivää toukokuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (32014L0040); EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.