1361/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen 37 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 254/2004, seuraavasti:

37 §

Virastossa ja laitoksessa maksettavista palkoista, palkkioista ja eläkkeistä pidettävään palkkakirjanpitoon sovelletaan, mitä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa (768/2016) ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa asetuksessa (1355/2016) säädetään kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan palkkakirjanpidosta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Henna Ritari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.