Säädökset alkuperäisinä: 2016

1289/2016
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain kumoamisesta
1288/2016
Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain kumoamisesta
1287/2016
Laki rikoslain 17 luvun 16 a §:n muuttamisesta
1286/2016
Laki arpajaislain muuttamisesta
1285/2016
Nuorisolaki
1284/2016
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2016/1686 ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä
1283/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Sambian sosiaaliturvan laajentamisohjelman tukemista koskevan ohjelman Sambian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1282/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista meri-mieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
1281/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksuista
1280/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.