1204/2016

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 156 c §:n 3 momentin ja 156 d §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero;

2) NACE-koodein kuvaus liiketoiminnasta, jota varten hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut on hankittu;

3) pankkiyhteystietonsa IBAN- ja BIC-koodeineen;

4) ajanjakso, jota hakemus koskee; ja

5) laskua tai tuontiasiakirjaa, josta palautusta haetaan, koskevat 2 momentissa määrätyt tiedot.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) laskun tai asiakirjan päivämäärä ja numero;

2) myyjän nimi ja osoite;

3) veron peruste euroina;

4) maksetun arvonlisäveron määrä euroina;

5) vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna;

6) palautettavaksi haettava määrä euroina;

7) laskusta myyjän arvonlisäverotunniste Suomen etuliitteellä FI; ja

8) hankittujen tavaroiden ja palvelujen laatu merkittynä Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 79/2012 liitteessä III mainituin koodein.

2 §

Suhdeluvun korjausilmoituksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero;

2) ajanjakso, jota korjaus koskee; ja

3) suhdeluvun tarkistettu arvo prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista (1852/2009).

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija
Päivi Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.