1159/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin 17 kohta, sellaisena kuin se on laissa 858/2016, sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 308/2016 ja 858/2016, uusi 18 kohta seuraavasti:

6 §
Velvoitteidenhoitoselvitysten käyttötarkoitus

Velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tukemaan:


17) eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (853/2016) 10 §:ssä säädettyä tehtävää;

18) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) täytäntöönpanoa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 196/2016
TyVM 9/2016
EV 184/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.