1156/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 10 c §:n 4 momentti, 10 d §:n 5 momentti ja 10 e §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 c §:n 4 momentti ja 10 d §:n 5 momentti laissa 1489/2009 sekä 10 e §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto laissa 301/2009 ja ruotsinkielinen sanamuoto laissa 283/2008, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 1 §:n 2 momentti laissa 1362/2014, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia ei sovelleta maa- ja puutarhataloudelle myönnettävään Euroopan unionin kokonaan rahoittamaan suoraan tukeen, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), kolttalain (253/1995), maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) tai eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) perusteella maksettaviin tukiin.

18 §
Valvontaseuraamukset kasvintuotannon tuissa pinta-alan ja todetun kasvin osalta

Jos hakemuksessa ilmoitettu tukimuodon tai tukityypin pinta-ala on suurempi kuin todettu pinta-ala, myönnettävää tukea alennetaan siten, että alennus suurenee ilmoitetun ja todetun pinta-alan suhteellisen erotuksen kasvaessa. Myönnettävää tukea ei saa kuitenkaan alentaa hakemuksessa ilmoitettua pinta-alaa enemmän.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 193/2016
MmVM 17/2016
EV 196/2016

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.