1149/2016

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia, annetun valtioneuvoston asetuksen (25/2013) nimike sekä 1 ja 2 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien lääkehoidon kustannusten korvaamisesta
1 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta vaikutustavaltaan korvaavasta tai korjaavasta välttämättömästä lääkkeestä korvataan sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 5 §:n 2 momentissa säädetyn lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta 100 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1–3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta ovat:

1) aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta;

2) vesitystauti;

3) diabetes; insuliinihoito;

4) kilpirauhasen vajaatoiminta;

5) lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta;

6) lisäkilpirauhasten vajaatoiminta;

7) pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt;

8) myasthenia gravis;

9) MS-tauti;

10) Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt;

11) epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat;

12) vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt;

13) älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt;

14) glaukooma;

15) rintasyöpä;

16) eturauhassyöpä;

17) leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit;

18) trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia;

19) gammaglobuliinin puutostila;

20) sukurauhasten vaikea vajaatoiminta;

21) aplastinen anemia;

22) D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt;

23) synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt;

24) krooniset hyytymishäiriöt;

25) elinsiirron tai kudossiirron jälkitila;

26) gynekologiset syövät;

27) itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus;

28) pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu;

29) sarkoidoosi;

30) vaikea haiman krooninen vajaatoiminta;

31) yleinen erytrodermia;

32) rakkoihottuma;

33) dialyysihoitoa edellyttävä uremia;

34) munuaisen vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia.

2 §

Lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoidossa tarvittavasta välttämättömästä lääkkeestä korvataan 65 prosenttia sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1–3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) krooninen sydämen vajaatoiminta;

2) hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat;

3) krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosai-raudet;

4) krooninen verenpainetauti;

5) krooninen sepelvaltimotauti;

6) krooniset sydämen rytmihäiriöt;

7) haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti;

8) periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) ;

9) kihti;

10) krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö;

11) vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia;

12) diabetes; muu kuin insuliinihoito.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.