1131/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1717/2015) 2 §:n nojalla:

1 §

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön Kampalassa 10 ja 11 päivänä kesäkuuta 2010 tehdyt muutokset tulevat voimaan 30 päivänä joulukuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt perussäännön muutokset 14 päivänä joulukuuta 2015. Tasavallan presidentti on ratifioinut perussäännön muutokset 30 päivänä joulukuuta 2015. Ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin huostaan 30 päivänä joulukuuta 2015.

2 §

Perussäännön muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöön vuonna 2010 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1717/2015) tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2016.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2016.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 78/2016)�

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai Mykkänen

Lainsäädäntöneuvos
Sari Mäkelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.