1066/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 9 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat, 9 § ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa 455/2016 ja 19 § asetuksissa 130/2016 ja 455/2016, seuraavasti:

9 §
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

2015 2016 2017 2018 2019
tukialue euroa
AB 118,05 122,30 123,60 123,70 125,70
C 101,53 110,84 110,50 110,60 111,30
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään vuosina 2015 ja 2016 tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015 2016
tukialue
AB 75,54 74,70
C 65,11 65,20

19 §
Nuoren viljelijän tuen määrä

Nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä on kaksi prosenttia tukiasetuksen liitteessä II säädetystä vuosittaisesta kansallisesta enimmäismäärästä.

Nuoren viljelijän tukea myönnetään tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen vuosina 2015 ja 2016 seuraava euromäärä hehtaarilta:

vuosi euroa
2015 50,78
2016 51,00

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.