1038/2016

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 3 ja 15 a §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (4/2013) 3 §:n 2 momentin 5 kohta ja 3 momentti sekä 15 a §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 451/2015, seuraavasti:

3 §
Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen hakukohteet

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, opiskelijat voidaan ottaa suorittamaan seuraavien ammatillisten perustutkintojen osalta osaamisalaa:


5) media-alan perustutkinnossa audiovisuaalisen viestinnän osaamisalaa, julkaisutuotannon osaamisalaa ja painotuotannon osaamisalaa;


Opiskelijat voidaan ottaa käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon, tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon sekä media-alan perustutkintoon johtavaan koulutukseen myös koulutuksen järjestäjän päättämään muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun hakukohteeseen.


15 a §
Opiskelijaksi ottaminen pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella

Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että otettaessa opiskelijoita käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon, sirkusalan perustutkintoon, lentokoneasennuksen perustutkintoon, media-alan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella. Tällöin ei sovelleta 4 §:ää, 5 §:n 2 ja 4 momenttia, 7—14 §:ää, 15 §:n 2 momenttia eikä 22 ja 23 §:ää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017.

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.