1034/2016

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Verohallinnon päätös yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 151 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 773/2016, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa

2) NACE-koodein kuvaus liiketoiminnastaan

3) pankkiyhteystietojensa IBAN- ja BIC-koodit

4) ajanjakso, jota hakemus koskee

5) mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan, on hankittu

6) onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluja Suomessa.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) laskun tai asiakirjan päivämäärä ja numero

2) myyjän nimi ja osoite

3) veron peruste euroina

4) maksetun arvonlisäveron määrä euroina

5) vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna

6) palautettavaksi haettava määrä euroina

7) laskusta myyjän arvonlisäverotunniste Suomen etuliitteellä FI

8) hankittujen tavaroiden ja palvelujen laatu merkittynä Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 79/2012 liitteessä III mainituin koodein.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava veroasiantuntija
Päivi Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.