968/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (971/2000) 3 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 22 ja 24 § seuraavasti:

3 §
Toistuvaan maahantuloon oikeuttava lupa ja sitä koskeva hakemus

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Schengenin säännöstöä soveltavan valtion sotilaalle ja sotilasajoneuvolle, valtionilma-alukselle tai valtionalukselle lupa Suomen alueelle tuloon voidaan myöntää olemaan voimassa enintään yhden kalenterivuoden pituisen määräajan kerrallaan.


19 §
Valtionilma-alus

Jos valtionilma-alus ylittää oikeudettomasti valtakunnan rajan, aluevalvontaviranomainen antaa sille huomautuksen ja vaatii sitä poistumaan Suomen alueelta.


22 §
Oikeudettomasti laskeutunut valtionilma-alus

Oikeudettomasti Suomen alueelle laskeutuneen valtionilma-aluksen poistuminen Suomen alueelta estetään tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. Asiasta ilmoitetaan puolustusministeriölle, joka päättää jatkotoimista.

24 §
Sotilaan tai sotilasajoneuvon oikeudeton maahantulo

Jos aluevalvontaviranomainen tapaa sotilaan, sotilasosaston tai sotilasajoneuvon ylittämästä valtakunnan rajaa oikeudettomasti, se antaa asianomaiselle käskyn palata viivytyksettä takaisin. Jos käskyä ei noudateta tai jos oikeudettomasti Suomen alueelle tullut tavataan muualla Suomen alueella, aluevalvontalain 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu aluevalvontaviranomainen ottaa rajanylittäjän kiinni, tarvittaessa aluevalvontalain 31 §:ssä tarkoitettuja voimakeinoja käyttäen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Teija Pellikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.