962/2016

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeena käytettävistä kaseiineista ja kaseinaateista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 7 §:n 2 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 989/2007:

1 §

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta (1312/1993).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203 (32015L2203); EUVL N:o L 314; 1.12.2015, s.1

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.