959/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) liitteen 3 kohdassa 2 oleva ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos
Klaus Pfister

Liite 3

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2. Erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on poistettava ainakin seuraavat aineet, seokset ja komponentit:

– polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (958/2016) säädetyllä tavalla;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.