954/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1407/2006) 2 §:n 1 momentti ja 3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 1 momentti asetuksessa 1135/2008, seuraavasti:

2 §
Työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät

Jos maatalousyrittäjän kalenterivuodelta suoritettavat maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n 1 ja 2 momentin ja 23 §:n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 106 §:n mukaiset vakuutusmaksut ovat yhteensä:

1) yli 826,33 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivät ovat helmi-, touko- ja lokakuun 25 päivä;

2) vähintään 275,48 euroa ja enintään 826,33 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivät ovat helmi- ja lokakuun 25 päivä; tai

3) alle 275,48 euroa, työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksujen eräpäivä on toukokuun 25 päivä.


3 §
Eläkkeen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

4 §
Päätöksen allekirjoittaminen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Inka Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.