952/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (874/2006) 1, 2 ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi asetuksessa 1306/2011, seuraavasti:

1 §
Eläkkeen hakeminen

Eläketurvakeskus vahvistaa työkyvyttömyys- ja työuraeläkettä varten tarvittavan lääkärinlausunnon kaavan.

Kun työntekijä hakee työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016) 7 §:n mukaista vanhuuseläkettä, hänen tulee esittää työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen todistus siitä, miltä ajalta hän on saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetun lisäpäiväoikeuden perusteella. Eläketurvakeskus vahvistaa eläkkeen hakemista varten tarvittavan työttömyyskassan ja Kansaneläkelaitoksen todistuksen kaavan.

2 §
Päätöksen allekirjoittaminen

Eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

5 §
Työntekijän työeläkevakuutusmaksun pidättäminen

Työnantaja pidättää yleisöltä palvelurahaa saavalta työntekijältä hänen työntekijän eläkelain 70 §:n 5 momentin nojalla ilmoittamansa palvelurahan määrän perusteella kuukausittain työntekijän työeläkevakuutusmaksun.

Työnantajan yhteydessä toimiva sairauskassa pidättää työntekijän työeläkevakuutusmaksun työntekijälle maksamastaan täydennyspäivärahasta ja tilittää pidättämänsä maksun työnantajalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Inka Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.