Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

908/2016

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 27/2016) 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna koordinaatiojärjestelmänä toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

Tehtävänsä toteuttamiseksi neuvottelukunta:

1) edistää ja sovittaa yhteen yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa;

2) laatii toimikaudelleen toimintaohjelman, jossa määritellään yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämisen keskeiset kansalliset tavoitteet ja niitä edistävät keinot sekä tarvittava seuranta;

3) nimeää keskuudestaan vammaisia henkilöitä edustavan osallistujan yleissopimuksen 33 artiklan mukaisen yhteystahon toimintaan.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan muut jäsenet edustavat eri ministeriöitä sekä niiden lisäksi ainakin vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan, alue- ja paikallishallintoa sekä työmarkkinajärjestöjä. Muista jäsenistä vähintään viiden tulee edustaa vammaisia henkilöitä tai heidän omaisiaan. Vammaiset henkilöt tai heidän omaisensa nimetään vammaisjärjestöjen esityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimittää neuvottelukuntaan pysyviä asiantuntijoita. Ahvenanmaan maakunnalla on neuvottelukunnassa pysyvä asiantuntijajäsen.

4 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka sosiaali- ja terveysministeriö määrää neuvottelukuntaa kuultuaan. Neuvottelukunnalla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä ja asiantuntijoita ja muuta henkilökuntaa.

Neuvottelukunta päättää muista toimintansa järjestämistä koskevista menettelytavoista. Neuvottelukunnalla voi olla jaostoja asioiden valmistelua varten.

Neuvottelukunnan jäsenille, sihteerille sekä asiantuntijoille maksettavista palkkioista ja kustannusten korvaamisesta päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

5 §
Jäsenen eroaminen kesken toimikauden

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan henkilön.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan valtakunnallisesta vammaisneuvostosta annettu valtioneuvoston asetus (1648/2009).

Ensimmäisen tämän asetuksen voimaan tultua asetettavan neuvottelukunnan toimikausi kestää vuoden 2019 huhtikuun loppuun.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitussihteeri
Susanna Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.