904/2016

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti sekä 8 ja 10 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 723/2012 ja 3 §:n 1 momentti sekä 6, 8 ja 10 § asetuksessa 723/2012, seuraavasti:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Schengenin rajasäännöstöllä henkilöiden liikkumisesta rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/399;

2) huviveneilyllä Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

3) rannikkokalastuksella Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 19 kohdassa tarkoitettua toimintaa;

4) risteilyaluksella Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 17 kohdassa tarkoitettua alusta;

5) ulkorajalla Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ulkorajaa;

6) rajanylityspaikalla Schengenin rajasäännöstön 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua paikkaa, jonka kautta ulkorajan ylittäminen tapahtuu;

7) tilapäisellä rajanylityspaikalla Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 66/1994) tarkoitettua rajanylityspaikkaa, joka on käytettävissä vain erityisten rajan ylittävän henkilön kansalaisuutta, asuinpaikkaa, matkan tarkoitusta, matkustamistapaa tai matkustajan mukana kuljetettavia tavaroita koskevien edellytysten täyttyessä.

2 §
Rajanylityspaikan merkitseminen

Rajanylityspaikka osoitetaan selvästi havaittavilla merkinnöillä. Sisäministeriö päättää rajanylityspaikan merkitsemisestä.

Sisäministeriö päättää lisäksi Euroopan unionin säännösten sekä kansainvälisten sopimusten edellyttämien rajanylityspaikkaa koskevien merkintöjen toteuttamisesta.

3 §
Rajanylityspaikan aukioloaika

Rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla on avoinna jatkuvasti, jollei liikenteen turvallisuusjärjestelyistä muuta johdu tai jollei Venäjän kanssa ole toisin sovittu. Rajavaltuutettu määrää Tullin kanssa asiasta ensin sovittuaan tilapäisen rajanylityspaikan avoinna pitämisestä.


6 §
Rajanylityspaikat lentoliikenteessä

Rajanylityspaikkoja lentoliikenteessä ovat Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat.

Helsinki-Hernesaari on yksinomaan helikoptereille tarkoitettu rajanylityspaikka.

Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat ovat yksinomaan vedestä lähteville ja veteen saapuville lentokoneille tarkoitettuja rajanylityspaikkoja.

7 §
Ulkorajan ylittäminen merialueen kautta

Schengenin rajasäännöstössä säädetään risteilyaluksia sekä huviveneilyä ja rannikkokalastusta koskevista erityisistä tarkastusmenettelyistä.

8 §
Rajanylityspaikat vesiliikenteessä

Rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä muille aluksille kuin Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetuille huvialuksille ovat Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat.

Rajanylityspaikkoja vesiliikenteessä Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetuille huvialuksille ovat Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio.

10 §
Rajatarkastustehtävien jakaminen

Poliisi huolehtii lentoliikenteen rajatarkastuksista Hallin, Jyväskylän, Kuopion ja Tampere-Pirkkalan lentoasemilla.

Tulli huolehtii kalastus- ja lastialusten rajatarkastuksista satamissa lukuun ottamatta Kalajoen, Kaskisten, Lappeenrannan, Nuijamaan ja Taalintehtaan satamia sekä Rajavartiolaitoksen ohella tavaraliikenteen rajatarkastuksista Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikalla.

Rajavartiolaitos huolehtii muista rajatarkastuksista 5, 6 ja 8 §:ssä mainituilla rajanylityspaikoilla.

Sen estämättä, mitä edellä tässä asetuksessa säädetään, Rajavartiolaitoksen, poliisin ja Tullin kesken voidaan sopia tilapäisistä poikkeuksista rajatarkastusvastuussa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2016.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.