876/2016

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Sisäministeriön asetus voimankäyttö-, ase- ja järjestyksenvalvojakouluttajien koulutuksesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) 111 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan nojalla:

1 §
Voimankäytön kouluttajakoulutus

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) annetun lain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetun voimankäytön kouluttajakoulutuksen.

Voimankäytön kouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 56 oppituntia.

Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka:

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta; ja

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan voimankäyttökouluttajaksi sopiva.

Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, vartioimisliike- ja järjestyksenvalvojatoimintaa, vartijan ja järjestyksenvalvojan toimintaa ja toimivaltuuksia, oikeuttamisperusteita, voimakeinojen ja voimankäyttövälineiden käyttöä sekä koulutustaitoa koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan ja järjestyksenvalvojan voimankäyttövälineiden koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

2 §
Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutus

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 54 §:n 3 momentissa tarkoitetun kertauskoulutuksen.

Voimankäyttökouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 24 oppituntia.

Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka:

1) täyttää 1 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset; ja

2) on hyväksytysti suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen.

Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin voimankäytön kouluttajakoulutukseen.

3 §
Asekouluttajakoulutus

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 §:n 1 momentissa tarkoitetun asekouluttajakoulutuksen.

Asekouluttajakoulutuksen pituus on vähintään 80 oppituntia.

Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka:

1) on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta;

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asekouluttajaksi sopiva; ja

3) on hyväksytysti suorittanut voimankäytön kouluttajakoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen.

Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, vartioimisliiketoimintaa, vartijan toimintaa ja toimivaltuuksia, oikeuttamisperusteita, voimakeinojen ja ampuma-aseen käyttöä sekä koulutustaitoa koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä vartijan ampuma-aseiden käyttötaidon ja ampumistaidon koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

4 §
Asekouluttajan kertauskoulutus

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 56 §:n 3 momentissa tarkoitetun asekouluttajan kertauskoulutuksen.

Asekouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 32 oppituntia.

Koulutukseen voidaan ottaa hakija, joka:

1) täyttää 3 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset; ja

2) on hyväksytysti suorittanut 3 §:ssä tarkoitetun tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen.

Kertauskoulutukseen on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin asekouluttajakoulutukseen.

5 §
Järjestyksenvalvojakouluttajan koulutus

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin.

Järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin pituus on vähintään 40 oppituntia.

Peruskurssille voidaan ottaa hakija, joka:

1) on 18 vuotta täyttänyt;

2) tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan järjestyksenvalvojakouluttajaksi sopiva; ja

3) on hyväksytysti suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen.

Koulutukseen on kuuluttava ainakin turvallisuusalan lainsäädäntöä, järjestyksenvalvontatehtäviä ja järjestyksenvalvojan toimialueita, järjestyksenvalvojan toimintaa, toimivaltuuksia ja velvollisuuksia, poliisitoimintaa ja siihen liittyviä järjestyksenvalvojan tehtäviä, ennaltaehkäisyä ja järjestyksenvalvojan toimintaa onnettomuus- ja vahinkotilanteessa, työturvallisuutta, oikeuttamisperusteita sekä voimankäyttöä ja koulutustaitoa koskevia opetusaiheita.

Koulutuksen opetusaiheiden on sisällettävä järjestyksenvalvontatehtävien koulutuksen kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia.

6 §
Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutus

Poliisiammattikorkeakoulu järjestää yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 58 §:n 3 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskurssin.

Järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen pituus on vähintään 16 oppituntia.

Kertauskurssille voidaan ottaa hakija, joka:

1) täyttää 5 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset; ja

2) on hyväksytysti suorittanut 5 §:ssä tarkoitetun tai sitä vastaavan aikaisemman koulutuksen.

Kertauskurssiin on kuuluttava samoja opetusaiheita kuin järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssiin.

7 §
Opetussuunnitelmat

Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa voimankäytön kouluttajakoulutuksen, asekouluttajakoulutuksen, järjestyksenvalvojakouluttajan koulutuksen ja kouluttajan kertauskoulutuksen opetussuunnitelmat, joissa määritellään koulutuksen sisältö, vaadittavat suoritukset ja mahdolliset korvaavat suoritukset.

8 §
Koulutukseen hakeminen ja valinta

Voimankäytön kouluttajakoulutukseen, voimankäyttökouluttajan kertauskoulutukseen, asekouluttajakoulutukseen, asekouluttajan kertauskoulutukseen, järjestyksenvalvojakouluttajan koulutukseen ja järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutukseen haetaan Poliisiammattikorkeakoulun vahvistamalla tavalla. Hakemukseen on liitettävä suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Poliisiammattikorkeakoulu valitsee koulutukseen osallistujat.

9 §
Koulutuksen maksullisuus

Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992).

10 §
Todistus koulutuksen suorittamisesta

Poliisiammattikorkeakoulu antaa todistuksen voimankäytön kouluttajakoulutuksen, voimankäyttökouluttajan kertauskoulutuksen, asekouluttajakoulutuksen, asekouluttajan kertauskoulutuksen, järjestyksenvalvojakouluttajan peruskurssin tai järjestyksenvalvojakouluttajan kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Edellä 1, 3 tai 5 §:ssä tarkoitettua koulutusta vastaava aiempien säännösten mukainen koulutus katsotaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun 54 §:n 1, 56 §:n 1 ja 58 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi koulutukseksi.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Sini Lahdenperä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.