867/2016

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 106/2015, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

1) korkein oikeus;

2) korkein hallinto-oikeus;

3) hovioikeudet;

4) hallinto-oikeudet;

5) Ahvenanmaan hallintotuomioistuin;

6) käräjäoikeudet;

7) markkinaoikeus;

8) työtuomioistuin;

9) vakuutusoikeus;

10) Rikosseuraamuslaitos;

11) Rikosseuraamusalan koulutuskeskus;

12) Valtakunnansyyttäjänvirasto;

13) syyttäjänvirastot;

14) Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto;

15) Valtakunnanvoudinvirasto;

16) ulosottovirastot;

17) Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto;

18) valtion oikeusaputoimistot;

19) konkurssiasiamiehen toimisto;

20) Oikeusrekisterikeskus;

21) Onnettomuustutkintakeskus;

22) lapsiasiavaltuutetun toimisto;

23) tasa-arvovaltuutetun toimisto;

24) tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta;

25) yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto;

26) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta;

27) saamelaiskäräjät;

28) Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti;

29) kuluttajariitalautakunta;

30) tuomarinvalintalautakunta;

31) tuomarinkoulutuslautakunta;

32) oikeudenkäyntiavustajalautakunta;

33) rikosvahinkolautakunta;

34) nimilautakunta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Jennimari Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.