847/2016

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun valtioneuvoston asetuksen (1146/2004) 2 § ja 3 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

2 §

Opiskeluajalta karttuvaa etuutta laskettaessa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 3 §:ssä tarkoitettu aika jaksotetaan tutkinnon suorittamiskuukaudelle ja sitä edeltäville kalenterikuukausille. Etuutta ei kuitenkaan kartu 18 vuoden iän täyttämistä seuraavaa kuukautta edeltävältä ajalta. Etuuteen oikeuttaa tutkinto, joka on suoritettu viimeistään vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukautena.

3 §

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettuja korkeakoulututkintoja ovat:

1) yliopistolaissa (558/2009) tarkoitetuissa yliopistoissa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritetut ylemmät ja alemmat korkeakoulututkinnot;

2) ammattikorkeakoululaissa (932/2014) ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetussa laissa (1164/2013) tarkoitetuissa ammattikorkeakouluissa sekä Högskolan på Åland -nimisessä oppilaitoksessa suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot;

3) ulkomailla suoritetut 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tutkintoja vastaavat tutkinnot.

Edellä 2 §:ssä mainitun lain 3 §:n mukaisia ammatillisia perustutkintoja ovat ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetut ammatilliset perustutkinnot, muut julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritetut ammatilliset perustutkinnot ja edellä tarkoitettuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut ammatilliset tutkinnot.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Lakimies
Marko Leimio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.