841/2016

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2016–2017

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 206/2013:

1 §
Suurin sallittu saalismäärä

Metsästyslain (615/1993) 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan perusteella saaliiksi saatujen ilvesten määrä saa olla enintään 404 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella. Poronhoitoalueella saalismäärää ei rajoiteta.

2 §
Alueelliset rajoitukset

Edellä 1 §:ssä säädetystä suurimmasta sallitusta saalismäärästä saa metsästyslain 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla perusteella metsästettävien ilvesten määrä olla alueellisesti seuraava:

1) Kainuun maakunnan poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella, Keski-Suomen maakunnassa lukuun ottamatta Kuhmoisten kuntaa, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan sekä Kymenlaakson maakunnissa sekä Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Sysmän ja Hartolan kunnissa sekä Heinolan kaupungissa enintään 202 yksilöä; ja

2) Pohjois-Pohjanmaan maakunnan poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella, Keski-Suomen maakuntaan kuuluvassa Kuhmoisten kunnassa, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella sekä Päijät-Hämeen maakunnan alueella lukuun ottamatta Sysmän ja Hartolan kuntia sekä Heinolan kaupunkia sekä Lapin maakunnassa Kemin ja Tornion kaupunkien ja Keminmaan kunnan alueella enintään 202 yksilöä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2017.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Jussi Laanikari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.