821/2016

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (666/2001) väliaikaisesti uusi 8 a § seuraavasti:

8 a §
Korkotuki vuokra-asuntojen korkotukilainoille

Edellä 8 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu vuokra-asuntojen korkotukilainan korosta on 1,7 prosenttia. Perusomavastuun ylittävälle osalle maksettavaan korkotukeen sovelletaan, mitä 8 §:n 2, 3 ja 5 momentissa säädetään vuokra-asuntojen korkotukilainoista.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske korkotukilainoja, joiden kohteena on vuokratalo, jossa on vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetussa laissa tarkoitettuja osaomistusasuntoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2016 tai sen jälkeen ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 korkotukilainoiksi hyväksyttyihin lainoihin myös asetuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Ville Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.