816/2016

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 67 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 482/2016:

1 §

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 67 b §:ssä tarkoitettuja merialuesuunnitelmia laaditaan kolme siten, että alueiden rajat kulkevat maakuntarajoja noudattaen Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sekä Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien välissä. Suunnittelualueiden rajat jatkuvat Suomen alueveden ulkorajalta suuntaansa muuttamatta Suomen talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka.

2 §

Maakuntien liittojen tulee laatia ja hyväksyä merialuesuunnitelmat 31 päivään maaliskuuta 2021 mennessä.

Maakuntien liittojen tulee tarkastella merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta vähintään kymmenen vuoden välein.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/89/EU

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Tiina Tihlman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.