812/2016

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 13 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1742/2015, seuraavasti:

13 §
Lapin aluehallintoviraston toimialue ja toimivalta eräissä tehtävissä

Lapin aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella seuraavat aluehallintovirastoille säädetyt tehtävät:


2) elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu poroteurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksyminen sekä elintarvikevalvonta, ensisaapumisvalvonta ja lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta sekä eläintautilain (441/2013) 85 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu eläintautivalvonta, eläinsuojelulain (247/1996) 35 §:n 1 momentissa tarkoitetut tehtävät ja eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) 25 §:ssä tarkoitetut tehtävät poroteurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa;Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.