811/2016

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1287/2015) 17 §:n 2 momentti, 27 § ja 35 §:n 1 momentti seuraavasti:

17 §
Osaston tai tulosalueiden päällikön tehtävät

Osastojen päällikköinä toimivat ylijohtajat. Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikkönä toimii hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja ja tieto ja viestintä -tulosalueen päällikkönä tieto- ja viestintäjohtaja.

27 §
Tieto- ja viestintäjohtajan ratkaisuvalta

Tieto- ja viestintäjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön viestintään ja tietohallintoon osoitettujen yhteisten määrärahojen käyttösuunnitelmia ja käyttämistä.

35 §
Nimitystoimivalta

Ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti valtioneuvosto nimittää, ylijohtajan, hallinto- ja kansainvälisten asiain johtajan, tieto- ja viestintäjohtajan, lainsäädäntöjohtajan, tutkimusjohtajan, hallitusneuvoksen, rakennusneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, ympäristöneuvoksen, aluesuunnitteluneuvoksen, asuntoneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, tarkastusneuvoksen, talousjohtajan, tietohallintojohtajan, neuvottelevan virkamiehen, henkilöstöpäällikön, talouspäällikön, viestintäpäällikön ja hallitussihteerin. Ympäristöministeriö nimittää tai ottaa muun henkilöstön.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöjohtaja
Riitta Rönn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.