756/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1337/2004) 1 § ja 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sairausvakuutuslain (1224/2004) ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) nojalla erityisajoneuvon käytöstä vakuutetulle aiheutuneiden matkakustannusten korvaamiseen. Tällä asetuksella säädetään ylimmät korvausperusteet.

3 §
Helikopterin korvausperusteet

Helikopterilla suoritetun potilaskuljetuksen korvausperusteena käytetään enintään 1 262 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen jälkeen 315,50 euroa jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Anu Kangasjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.