754/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rasvattoman homogenoidun maidon D-vitaminoinnista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 7 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen tarkoitus ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään D-vitamiinin lisäämisestä homogenoituun rasvattomaan maitoon, joka on tarkoitus saattaa markkinoille Suomessa.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta maitoon, joka on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan Suomen ulkopuolella.

Tämän asetuksen vaatimuksia ei sovelleta maitoon, joka on laillisesti valmistettu jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa tai ETA maassa. Asetuksen vaatimuksia sovelletaan kuitenkin homogenoituun, rasvattomaan maitoon, joka on valmistettu jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa tai ETA maassa, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä (EY) N:o 834/2007 annetun neuvoston asetuksen mukaisesti.

2 §
Määritelmät

Rasvattomalla maidolla tarkoitetaan maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaista kulutukseen tarkoitettua lämpökäsiteltyä maitoa, jonka rasvapitoisuus on muutettu enintään 0,50 prosentiksi.

3 §
D-vitamiinin lisääminen

Rasvattomaan homogenoituun maitoon on lisättävä D3-vitamiinia vähintään 1µg/100 ml.

Vitamiinien, kivennäisaineiden sekä muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin sovelletaan, mitä vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1925/2006 säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Elintarvikeylitarkastaja
Anna Lemström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.