661/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan presidentin asetus ax-maakuntatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävän rekisterin hallinnasta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Verkkotunnusrekisterin ja verkkotunnuksen hallinta

Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 163 §:ssä tarkoitettuun ax-maakuntatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävän rekisterin hallinnasta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus vastaa lisäksi ax-maakuntatunnuksen hallinnasta.

Verkkotunnuksista ja verkkotunnusrekisteristä säädetään lisäksi tietoyhteiskuntakaaren 21 luvussa.

2 §
Sähköinen tiedoksianto

Verkkotunnuksiin liittyvä asiakirja tai päätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostilla siten kuin tietoyhteiskuntakaaren 312 §:n 2 momentissa säädetään.

Mitä tietoyhteiskuntakaaren 312 §:n 3 momentissa säädetään Viestintävirastosta, sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen.

3 §
Verkkotunnustoiminnasta perittävä maksu

Verkkotunnusrekisterin hallintaan liittyvien asioiden käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus määräytyy maakunnan maksujen perusteista annetun maakuntalain (Ålands författningssamling 1993:27) mukaan.

4 §
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta maakunnan hallituksen päätökseen tässä asetuksessa tarkoitetussa asiassa säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 25 §:n 3 momentissa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annettu tasavallan presidentin asetus (188/2006).

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.