601/2016

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) 76 §:n 3 momentin ja 77 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Tupakointitilan rakenne

Tupakointitilan rakenteiden on oltava tiiviit. Tupakointitilan oven yläosan ja tupakointitilan katon välisen etäisyyden on oltava vähintään 400 millimetriä.

Kulku tupakointitilaan on rakennettava siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle.

2 §
Tupakointitilan ilmanvaihto

Tupakointitilassa on oltava alipaine. Tupakointitilan tuloilma on johdettava ympäröivästä huonetilasta oven tai siirtoilman virtauslaitteen kautta.

Tupakointitilan poistoilmavirran on oltava vähintään 30 kuutiodesimetriä sekunnissa lattian neliömetriä kohden, oviaukossa kuitenkin vähintään 180 kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliömetriä kohden. Siirtoilman virtauslaite on sijoitettava siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan kaikista osista.

Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle.

3 §
Tupakointitilan valvonta

Tupakointitila tai poistoilmakanava on varustettava kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta.

Tupakointitilan ilmanvaihto on tarkastettava säännöllisesti ja havainnoista on pidettävä kirjaa.

Ravitsemisliikkeen tupakointitila on rakennettava niin, että sitä voidaan valvoa tilan ulkopuolelta, taikka valvonta on järjestettävä muulla tavalla.

4 §
Ravitsemisliikkeen tupakointitilan pinta-ala

Ravitsemisliikkeen tupakointitilan pinta-alan on oltava vähintään 7 neliömetriä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Mitä 2 §:n 3 momentissa säädetään, ei sovelleta rakennukseen, joka on hyväksytty käyttöön otettavaksi viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2018. Ravitsemisliikkeiden osalta 2 §:n 3 momenttia ei kuitenkaan sovelleta rakennukseen, joka on rakennettu ennen 1 päivää kesäkuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Johtaja
Kari Paaso

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.